Filozofie


Informace o škole
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY je zařazena v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT od 1. září 2016.


Od školního roku 2018/19 máme žáky na prvním i druhém stupni. Ve školním roce 2021/22 opouští naši základní školu první deváťáci.


Naše filozofie


CO CHCEME?
 • školu rodinného typu 
 • smysluplné vzdělávání 
 • výchovu dětí k prosperitě a učení se 
 • všestranný rozvoj osobnosti 
 • podporu rozvoje sociálních dovedností 

JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT?
 • nízký počet žáků ve třídách 
 • komplexní učení v souvislostech 
 • využití moderních metod učení 
 • práce se soudobými technologiemi 
 • důraz na výuku cizích jazyků 
 • kvalitní tým osobností a profesionálů Jaké metody učení používáme? Čtěte zde.
Jak vypadá den ve škole? Čtěte zde.

Profil žáka pátého ročníku najdete zde.
Profil žáka devátého ročníku najdete zde.


ZÁKLADNÍ PILÍŘE POZNÁNÍ VE ŠKOLE PROSPERITY

1. Učit se poznávat
2. Učit se jednat
3. Učit se žít společně
4. Učit se být


UČEBNÍ PLÁNY
V učebním plán školy jsou přehledně znázorněny předměty, které se budou vyučovat v rámci prvního stupně. Vždy na začátku a na konci týdne se žáci sejdou ve školním (třídním) kruhu, aby si naplánovali (zhodnotili) svou práci.
Posílili jsme i hodiny českého jazyka pro podporu čtenářství, matematiky pro rozvoj logického a analytického myšlení a angličtiny pro zdokonalení komunikačních a jazykových dovedností.
ŽIVOT VE ŠKOLE
Jak vypadá život v naší škole?
Je velmi pestrý. Žádný den není stejný, nic se neopakuje. Pestré aktivity provází děti celý školní rok.

Den začíná v půl deváté ráno. Děti, které navštěvují školní družinu, mohou přicházet už v sedm hodin. Učíme v blocích, které trvají 90 minut.

Každý týden se žáci scházejí ve školním komunitním kruhu. V pondělí ráno se tak mohou na školním setkání potkat s ostatními spolužáky napříč ročníky.

Na obědy chodíme do místní mateřské školy. Odpoledne je pro zájemce otevřena školní družina, která zavírá své brány v pět hodin. Děti si v rámci družiny mohou vybrat z nabídky nejrůznějších aktivit.

Odpoledne nabízíme i volnočasové aktivity a kroužky podle zájmu dětí.


Celá škola se účastní nejrůznějších akcí. Jezdíme na zimní i letní školu v přírodě, organizujeme vánoční jarmark, koncert v místním kostele, slavíme spolu Velikonoce a s rodiči se setkáváme na zahradní slavnosti. Na začátku školního roku se seznámíme na adaptačním pobytu, 2. stupeň vyjíždí za adrenalinovým dobrodružstvím. 

V průběhu roku navštěvujeme filmová i divadelní představení, sportovní utkání, koncerty nebo akce v muzeích a galeriích.

Vedeme děti ke sportu a pohybu, proto jezdím plavat i lyžovat. V rámci tělesné výchovy upřednostňujeme přirozený pohyb.


Ve škole pracuje žákovský parlament, ve kterém se setkávají zástupci tříd napříč ročníky.