sobota 9. května 2015

2. pilíř vzdělávání: UČIT SE JEDNAT

Nedávno jsme Vás začali seznamovat s pilíři vzdělávání v základní škole Prosperity. Dnes navážeme na článek o prvním pilíři (Učit se poznávat).

Práce ve skupinách, učebních koutcích v rámci tematické výuky i ostatních učebních bloků nabízí dostatečné množství prostoru k rozvíjení sociálních dovedností žáka, vzájemné komunikaci mezi vrstevníky i napříč celou školou, řešení problémových situací a přijetí následné zodpovědnosti za vlastní učení. Jedná se o řadu na sebe navazujících prostředků a učebních struktur, které umožňují rozvíjení funkční gramotnosti žáků, praktických dovedností potřebných pro další život. 

Co si představit pod pojmem UČIT SE JEDNAT?


 - vytváření praktických dovedností
 - respektování rozlišných sociálních prostředí
 - smysluplné trávení volného času

 - aktivní rozvíjení a ochrana fyzického, duševního a sociálního zdraví
 - aktivní přístup v rámci různých svépomocných skupin při sociálních činnostech

 - profesní kompetentnost
 - způsobilost v rámci práce v týmu
 - iniciativa a zodpovědný přístup
 - všestranná a účinná komunikace a tvořivé řešení problémových situací
 - jednání v podmínkách různých sociálních a pracovních činností

O třetím pilíři - UČIT SE ŽÍT SPOLEČNĚ - se dočtete v tomto článku.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!