Konzultační centrum

Ve škole Prosperity bude žákům, rodičům i dalším zájemcům k dispozici konzultační a poradenské centrum.


Co je náplní práce v jednotlivých oblastech centra?
Ze široké nabídky vybíráme:

OBLAST SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ
Garantkou oblasti je Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová. Nabízíme:
 • konzultace v oblasti speciálně pedagogické pro rodiče, pedagogy i ostatní pracovníky škol a školských zařízení
 • preventivní činnost
 • reedukační činnost
 • přípravné kurzy pro děti předškolního věku na vstup do 1. ročníku
 • nápravu specifických poruch učení (skupinová i individuální forma)
 • nápravu grafomotorických obtíží (skupinová i individuální forma)
 • vzdělávací semináře pro rodiče i pedagogy
 • metodické listy i publikace naší školy, ale i dalších vydavatelů, kteří se zabývají touto problematikou

OBLAST ČTENÁŘSKÉ A PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
Garantkou oblasti je Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová. Nabízíme:
 • konzultace pro rodiče, učitele a ostatní pracovníky škol a školských zařízení i mimoškolních zařízení v oblasti rozvíjení čtenářské a předčtenářské gramotnosti žáků / dětí
 • vzdělávací semináře pro rodiče i pedagogy
 • ukázkové hodiny zaměřené na podporu čtenářské a předčtenářské gramotnosti
 • realizace motivačních her, ne/čtenářských dílen pro žákovské (dětské) skupiny mladšího a předškolního věku
 • realizace bese, autorského čtení spisovatelů dětských knih i ilustrátorů
 • nabídka publikací, metodických materiálů školy Prosperity na podporu a rozvoj čtenářské a předčtenářské gramotnosti

OBLAST MATEMATICKÉ A PŘEDMATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
Garantkou oblasti je Mgr. Magdalena Málková. Nabízíme:
 •  konzultace pro rodiče, učitele a ostatní pracovníky škol a školských zařízení i mimoškolních zařízení v oblasti rozvíjení matematické a předmatematické gramotnosti žáků / dětí podle matematiky prof. Hejného
 • vzdělávací semináře pro rodiče i pedagogy
 • ukázkové hodiny zaměřené na podporu matematické a předmatematické gramotnosti
 • realizace ukázkových, tematických dílen pro žákovské / dětské skupiny mladšího a předškolního věku
 • realizace besed s jednotlivými členy týmu společnosti H-mat
 • nabídka publikací, metodických materiálů školy Prosperity na podporu a rozvoj matematických a předmatematických dovedností

OBLAST VÝCHOVY, PREVENCE A VZDĚLÁVÁNÍ
Garantkou oblasti je PhDr. Dana Marková. Nabízíme:
 • přednášky a workshopy z oblasti pedagogiky, psychologie a osobnostního rozvoje
 • konzultace pro rodiče a děti v oblasti profesního rozvoje (výběr středních škol apod.)
 • konzultace pro rodiče, pedagogy i ostatní pracovníky škol a školských zařízení v rámci výchovné problematiky dětí školního i předškolního věku
 • konzultace pro rodiče, pedagogy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • realizace vzdělávacích seminářů v dané oblasti pro rodiče, děti i pedagogy (skupinová i individuální forma práce)
 • realizace pobytových kurzů pro žákovské kolektivy i pedagogy (kurzy OSV, kurzy osobnostního rozvoje, prevence sociálně patologických jevů, kyberšikana apod.)
Koordinátorkou konzultačního centra je Mgr. Dita Nastoupilová.
V případě dotazů, připomínek nebo nabídek/poptávek externích seminářů ji můžete kontaktovat na e-mailové adrese skola [zavináč] skolaprosperity.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!