úterý 27. července 2021

Netradiční předměty na druhém stupni

 

Každá škola má možnost využít tzv. disponibilních hodin a doplnit si rozvrh tak, jak to vyhovuje jejímu školnímu vzdělávacímu programu. Může se tak profilovat, případně posílit základní předměty.

Jak jsme rozdělili disponabilní hodiny v ZŠ Prosperity?

Na druhém stupni jsme posílili hodiny českého jazyka, angličtiny, matematiky a fyziky.

A nejen to - učíme předměty, které v každé škole nenajdete. Etickou výchovu mají naši žáci hodinu týdně už od prvního ročníku. Na druhém stupni pokračují a mají hodinu týdně až do deváté třídy.

Na informatiku, kterou učíme v šestém ročníku hodinu týdně, navazuje v sedmé třídě předmět mediální výchova. V ní naši žáci pracují s informačními systémy, ale ne samoúčelně. Technologie jsou prostředkem k tomu, aby děti vytvářely nejrůznější mediální sdělení, učily se pracovat s informacemi, rozvíjely kritické myšlení. Až do devátého ročníku se tak seznamují s informacemi, které jsou dle našeho nepostradatelné pro život v 21. století.

Od osmého ročníku mají naši žáci v rozvrhu předmět finanční gramotnost. Hodinu týdně po dobu dvou let se soustřeďujeme na další - podle nás velmi důležité - dovednosti a znalosti z oblasti finanční matematiky, peněz, kritického myšlení.

Prohlédněte si i další informace o tom, jak se v naší škole učí, jaké používáme metody a formy práce a jaké jsou pilíře vzdělávání v ZŠ Prosperity.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!