úterý 14. dubna 2015

Základní pilíře vzdělávání ve škole Prosperity

Vzdělávací program ZŠ PROSPERITY vychází ze základních pilířů celoživotního učení v oblasti vzdělávání 21. století vytvářející základy pro celoživotní vzdělávání žáka a jeho úspěšný vstup do života.
Jedná se o čtyři pilíře vzdělávání:
 • UČIT SE POZNÁVAT 
 • UČIT SE JEDNAT 
 • UČIT SE ŽÍT SPOLEČNĚ 
 • UČIT SE BÝT

Pojďme si postupně všechny čtyři pilíře vzdělávání představit:

I. PILÍŘ VZDĚLÁVÁNÍ: Učit se poznávat 
-osvojování jednotlivých strategií učení; celoživotní vzdělávání; poznávání a rozvíjení vlastních schopností v souladu s reálnými možnostmi; životní a profesní orientace
-tvořivé myšlení, logické uvažování; využívání nástrojů poznávání; rozvíjení koncentrace, paměti a myšlení


Abychom dosáhli optimálního rozvoje v oblasti učení se poznávat, rozhodli jsme se využívat při výuce nejen různých inovativních forem a metod výuky, které jsou v souvislosti se vzděláváním 21. století využitelné.
Zároveň bychom rádi zásadně podpořili učení se v souvislostech, čemuž se zcela přirozeně nabízí využít Integrované tematické výuky, jejíž počátky jsou datovány rokem 1980 v Americe.

Model integrované tematické výuky vytvořila Susan Kovalik, která vycházela především z nejnovějších výzkumů mozku 20. století a vytvořila model mozkově kompatibilního vzdělávání.

Existuje osm složek, které jsou potřebné pro vytvoření mozkově kompatibilního prostředí, v němž se mohou zlepšovat výkony dětí.

Těchto osm mozkově kompatibilních složek tvoří: 
 1. nepřítomnost ohrožení 
 2. smysluplný obsah 
 3. možnost výběru 
 4. přiměřený čas 
 5. obohacené prostředí 
 6. spolupráce 
 7. okamžitá zpětná vazba 
 8. dokonalé zvládnutí

Podoba modelu ITV bude u nás realizována v součinnosti s potřebami konkrétních žáků. Především se bude jednat o strukturu ITV do časového rámce týdenních, denních učebních bloků s využitím práce v jednotlivých učebních koutcích, kde budou žáci pracovat na zadaných diferencovaně strukturovaných úlohách.

Model ITV bude ŠKOLA PROSPERITY obohacovat řadou osvědčených inovativních metod a forem učení vedoucí nejen k získání vědomostí, ale i k rozvoji sociálních dovedností.

O dalších pilířích vzdělávání napíšeme ve velmi blízké budoucnosti.

2. pilíř - UČIT SE JEDNAT - článek najdete zde. 
3. pilíř - UČIT SE ŽÍT SPOLEČNĚ - článek najdete zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!