čtvrtek 11. června 2015

3. pilíř vzdělávání: UČIT SE ŽÍT SPOLEČNĚ

Z našich stránek už jste se dozvěděli o prvním a druhém pilíři vzdělávání, dnes je čas na to, abychom Vám představili třetí pilíř - UČIT SE ŽÍT SPOLEČNĚ.

Co si pod tímto pojmem představujeme ve škole Prosperity?
Chceme rozvíjet sociální dovednosti dětí. Naším cílem je, aby naši žáci řešili praktické problémy jakou součást každodenního života. Zakládáme si i na tom, aby děti byly tolerantní a ohleduplné k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.


Nejen v rámci etické výchovy, kterou nabízíme už od prvního ročníku, ale i v každodenní výuce chceme dbát na úctu a solidaritu. Děti budeme učit projevovat pozitivní city v chování a prožívání životních situací. Chceme, aby navázaly pozitivní vztahy nejen k lidem, ale i k prostředí, které je obklopuje nebo k přírodě.

Naše učení půjde cestou postupného objevování a zprostředkování zkušenosti společně sdílených a dosahovaných cílů.

Důležitou částí výchovy a výuky bude i respektování práce a úspěchů vlastních a druhých.

Respekt, tolerance a ohleduplnost nejen k jiným kulturám, ale i k ostatním lidem v rámci dané společnosti je podle nás podstatné pro úspěšné začlenění jedince do společnosti. Nabízíme v rámci učení se ve ŠKOLE PROSPERITY souběžné rozvíjení žáka jako společenské bytosti mající odpovídající dovednosti a neustále se rozvíjející bytost po stránce sociální i morální.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!