čtvrtek 16. června 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání a předškolního vzdělávání ve šk. roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) 
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи і до дошкільної освіти на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel ZŠ Prosperity oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23: 
Директор Πочаткової школи повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, 
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, 
  • o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. 
  • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту
  • o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu
  • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті. 
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. 
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України. 

Termín zápisu / Дата та час запису: 4. 7. 2022 od 9.00 do 11.00 hodin 
Místo zápisu / Місце запису: budova ZŠ/ будівля початкової школи 

Předpokládaný počet přijímaných do základní školy/ Орієнтовна кількість дітей до початкової: 15

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!