neděle 17. července 2022

Tajný výlet

Tajný výlet už brzy! 

Ani v letošním roce nemůžeme opomenout tradiční tajný výlet. 
Vezměte děti, rodiče, babičky a dědy, tety a strejdy a pojeďte s námi! 

Letos vyrazíme v sobotu 6. srpna 2022. 
Kam? Kdy? V kolik bude sraz? Kde? 

To všechno už máte ve svých e-mailových schránkách. Někteří již četli, někteří ne. 
Tak najděte chvilku a koukněte. My už se moc těšíme! 

Indicie: Bzzzz….

čtvrtek 16. června 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání a předškolního vzdělávání ve šk. roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) 
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи і до дошкільної освіти на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel ZŠ Prosperity oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23: 
Директор Πочаткової школи повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, 
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, 
  • o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. 
  • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту
  • o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu
  • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті. 
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. 
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України. 

Termín zápisu / Дата та час запису: 4. 7. 2022 od 9.00 do 11.00 hodin 
Místo zápisu / Місце запису: budova ZŠ/ будівля початкової школи 

Předpokládaný počet přijímaných do základní školy/ Орієнтовна кількість дітей до початкової: 15

středa 15. června 2022

Včelím světem

Včerejší prosluněný den nám do školy zavedl na projektový den manžele Vanclovy, kteří nám blíže představili svět včel.

Nejprve jsme dopoledne objevovali roj samotný. Na úvod nás přivítala paní Vanclová ve včelařském obleku a zapálila vykuřovadlo. K čemu? To si nechte říci od nadšených posluchačů. :-) 

Dozvěděli jsme se, jak se rodí včela a co vše musí za svůj celkem krátký život stihnout. Zajímavostí bylo spousta, včelí tanečky patřily právě mezi ně. Pro mnohé z nás byly novinkou právě tanečky nebo včelky uklízečky. 

Viděli jsme, ohmatali, přivoněli a chutnali různé včelí produkty. Na druhém stanovišti pracoval pan Vancl s biochemii a fyzikou v životě včel. A aby to nebylo moc těžké téma, zakončili jsem ho výrobou svíčky.

Po obědové pauze přišel hřeb našeho dne. Výprava do včelína. Cesta byla příjemná a na místě jsme rozdělili na malé skupinky, které pak navštěvovaly včelín. Než jsme se všichni vystřídali, řešili jsme záludný včelařův kvíz, který prověřil, jestli jsem ráno dostatečně vnímali :-)
 
Sladkou tečkou bylo stáčení medu, který jsme všichni nadšeně ochutnali.

Ještě jednou moc děkujeme za krásný prožitkový den! Podívejte se na fotky:

úterý 14. června 2022

Obhajoby ročníkových prací

Na druhém stupni zpracovávají naši žáci tzv. ročníkové práce. Na začátku školního roku si zvolí téma, o kterém by chtěli psát a mají za úkol zpracovat ho tak, aby ho v červnu mohli prezentovat před ostatními spolužáky, deváťáci pak i před komisí.

Ročníková práce je jednou z forem, pomocí které naše škola ověřuje dovednosti, schopnosti a znalosti žáků, kteří končí základní vzdělávání. Žáci prokazují, že jsou schopni dlouhodobější samostatné práce, zvládnou vyhledat a zpracovat informace, nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, integrovat učivo více předmětů a napsat text na počítači, který pak budou schopni prezentovat před publikem.

sobota 11. června 2022

Seznamte se s ... Romanou Plecháčkovou

Romana Plecháčková se narodila v roce 1983 v Chlumci nad Cidlinou. Vystudovala střední uměleckou školu sochařskou v Hořicích, poté Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové (obory český jazyk a výtvarná výchova pro druhý a třetí stupeň), později Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (učitelství pro první stupeň). 

Postupně vyučovala na všech třech stupních škol - na střední průmyslové škole a učilišti v Hradci Králové, základních školách v Pardubicích a Chlumci nad Cidlinou a malotřídní škole v Rokytně. 

V pedagogice preferuje moderní pojetí výuky, hlavně tzv. pedagogický konstruktivismus. Oblíbila si Hejného metodu, činnostní učení a RWCT a snaží se vyučovací procesy naplnit těmi nejmodernějšími styly a metodami učení. 

Na naší škole bude od září 2022 učit na druhém stupni.

neděle 5. června 2022

Global Teacher Prize Czech Republic

Cena pro inspirativní pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic zná letošní vítěze. Na prvním místě se umístila prvostupňová učitelka Magdalena Málková ze Základní školy Prosperity z Nové Vsi u Kolína.

 Národní variantu mezinárodního ocenění organizuje EDUin. Vítězku porota vybírala z 153 účastníků soutěže. Z těch se vybralo 10 finalistů. 
„U letošních finalistů GTP CZ bylo skvělé vidět kvalitní a promyšlenou výuku na všech stupních vzdělávání. Finalisté dokázali pracovat s cíli výuky, individualizovat, diferencovat i reflektovat cíle výuky. Zároveň ve výuce smysluplně uplatňovali metody a formy práce, dávali žákům a studentům prostor pro diskusi v práci ve dvojicích či ve skupině, využívali zpětnou vazbu,” popisuje člen poroty a ředitel litvínovské Sportovní soukromé základní školy Pavel Škramlík. 

„U mnoha finalistů vnímám silný příběh a pozitivní energii, se kterou k žákům přistupují. V rozhovorech s finalisty bylo možné zaslechnout zajímavé a progresivní náhledy na didaktiku, vzdělávání obecně a hlavně radost z učení,” dodává Pavel Škramlík. 

U vítězky Magdaleny Málkové porota ocenila její respektující přístup k žákům a to, jak klade důraz na individualitu každého z nich, praktikuje výraznou diferenciaci výuky a umí ve třídě vytvářet aktivní pracovní prostředí. „Nadchla nás její odvaha, se kterou do výuky přináší nové přístupy, její cit pro situaci a schopnost učit osobnostně a pružně modifikovat plán výuky,” popisuje předseda poroty Lumír Al-Dabagh.

(zdroj: EDUin)

středa 18. května 2022

Gratulujeme deváťákům!

Tento školní rok navštěvují ZŠ Prosperity první deváťáci. To, co jsme plánovali, otevřít školu od první po devátý ročník, se podařilo a my z toho máme velkou radost. Spolu s nimi jsme prožívali měsíce před přijímacími zkouškami, samotné testy i čekání na výsledky přijímacího řízení.

Naši deváťáci si do přihlášek zapsali své vysněné školy. Ať už mediální studia, hotelovou školu, střední školu se zaměřením na cestovní ruch, studium informatiky nebo sociální školu... 

Musíme s velkou radostí oznámit, že všichni naši žáci se na jimi vybrané školy dostali hned z prvního kola přijímacího řízení. Prošli testy Cermatu a do jednoho byli přijati na školy, které si přáli. I my jim přejeme, aby se jim na středních školách líbilo a aby na naši školu vzpomínali v dobrém.