pondělí 7. června 2021

Oznámení o ředitelském volnu


Oznámení o ředitelském volnu 

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,vyhlašuji se souhlasem zřizovatele školy z důvody přípravy rekonstrukce budovy školy ředitelské volno ve dnech 28.06. – 30.06.2021.

úterý 4. května 2021

OPEN UP: Otevřete se světu a rozpovídejte se

Tento týden na naší škole na druhém stupni probíhá projekt OPEN UP. Jde o online variantu populárního projektu EDISON, který u nás už od roku 2018 vítá zahraniční studenty. Ti vyprávějí dětem o svých zemích, za normální situace bydlí v rodinách, žijí s námi týden a jsou součástí našeho vyučování.

Letos k nám nemohli přijet, proto se setkáváme alespoň virtuálně. Vybrali jsme několik témat, která jsou pro děti zajímavá - a v průběhu pěti dní se setkáváme na online schůzkách.

Už máme za sebou několik témat: Pohádky a animované filmy pod vedením Indky, národní kuchyně v němčině (přes angličtinu) od Jordánce, britská jídla pod vedením Američanky, ... a plno nás jich ještě čeká. Těšíme se na národní svátky, sporty nebo moderní umění, ale i na hodiny procvičování jazyka.

pondělí 19. dubna 2021

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání - šk. rok 2021/22

 

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 - 1. ročník:

 • 259/ZS/2021 - přijat(a)
 • 260/ZS/2021 - přijat(a)
 • 261/ZS/2021 - přijat(a)
 • 262/ZS/2021 - přijat(a)
 • 263/ZS/2021 - přijat(a) - odklad povinné školní docházky
 • 264/ZS/2021 - přijat(a)
 • 265/ZS/2021 - přijat(a)
 • 266/ZS/2021 - přijat(a)
 • 267/ZS/2021 - přijat(a)
 • 268/ZS/2021 - přijat(a)
 • 269/ZS/2021 - přijat(a)
 • 270/ZS/2021 - přijat(a)
 • 271/ZS/2021 - přijat(a)
 • 272/ZS/2021 - přijat(a) - odklad povinné školní docházky
 • 273/ZS/2021 - přijat(a) - odklad povinné školní docházky

 • Kapacita 1. ročníku je zcela naplněna (12 žáků). Třídní učitelkou bude Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová.

  Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 26. 4. a 28. 4. od 7 - 8:30 h a od 12:00 - 16:00 h.

  Těšíme se na nové žáky!

  čtvrtek 8. dubna 2021

  Výuka od 12. dubna 2021

  Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o změnách, ke kterým dojde ve výuce od pondělí 12. dubna 2021.

  VÝUKA
  V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví bude výuka na ZŠ Prosperity probíhat prezenčně na prvním stupni, a to rotačně – týden skupina Dity a týden skupina Adély. Následující týden bude distanční výuka.
  Druhý stupeň zůstává na distanční výuce. Co se týče nároku na ošetřovné, nárok na výplatu mají při rotační výuce rodiče ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka – nárok není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna. Více na stránkách https://www.mpsv.cz/osetrovne.

  12. – 16. dubna skupina Adély prezenční výuka, skupina Dity distanční výuka
  19. – 23. dubna skupina Dity prezenční výuka, skupina Adély distanční výuka


  Školní družina je pro tuto homogenní skupinu otevřená.

  úterý 9. února 2021

  Zápisy na školní rok 2021/22 - AKTUALIZACE

  Ředitel školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů ZÁPIS do ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROSPERITY.


  Zápis do naší základní školy proběhne ve dvou termínech V DUBNU 2021
  Termíny zápisů - do 1. ročníku
  1. termín - úterý 6. dubna 2021
  2. termín - úterý 13. dubna 2021

  Termíny zápisů - do 6. ročníku
  1. termín - úterý 6. dubna 2021
  2. termín - úterý 13. dubna 2021

  AKTUALIZACE DLE INFORMACÍ MŠMT:
  Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu.
  Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

  Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
  − do datové schránky školy,
  − e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  − poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  − osobním podáním ve škole. 

  Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

  úterý 2. února 2021

  Volná místa ve 4. a 5. ročníku

   

  Velmi rádi informujeme všechny zájemce o místo v naší škole, že od 2. pololetí se uvolnila dvě místa ve čtvrtém a dvě místa v pátém ročníku.

  Protože učíme malotřídně a protože máme učební skupinu, ve které jsou i žáci prvního ročníku, mohou čtvrťáci a páťáci chodit do školy - mají prezenční výuku. Přestup je možný kdykoliv během školního roku.

  Třídní skupinu vede Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová. 

  V případě Vašeho zájmu nás, prosím, kontaktujte na e-mailu skola@skolaprosperity.cz. Těšíme se na Vás!

  pondělí 4. ledna 2021

  Výtvarná soutěž

  ZŠ Prosperity vyhlašuje lednovou výtvarnou soutěž na téma 

  CO NAJDEME DOMA aneb UMĚLCI BĚŽNÝCH VĚCIČEK.

  Máte celý leden na to, abyste vytvořili dílko z předmětů, které najdete doma. Pro inspiraci klikněte na obrázek.

  Uzávěrka: 28. ledna 2021
  Pro tři nejvtipnější jsou připraveny výtvarné potřeby. 

  Těšíme se na vaše práce a přejeme hodně radosti při tvorbě!
   

  pátek 18. prosince 2020

  PF 2021

   Milí rodiče, vážení přátelé školy,

  rádi bychom vám za celý tým ZŠ Prosperity popřáli klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti.

  Těšíme se na další spolupráci v roce 2021.