středa 18. května 2022

Gratulujeme deváťákům!

Tento školní rok navštěvují ZŠ Prosperity první deváťáci. To, co jsme plánovali, otevřít školu od první po devátý ročník, se podařilo a my z toho máme velkou radost. Spolu s nimi jsme prožívali měsíce před přijímacími zkouškami, samotné testy i čekání na výsledky přijímacího řízení.

Naši deváťáci si do přihlášek zapsali své vysněné školy. Ať už mediální studia, hotelovou školu, střední školu se zaměřením na cestovní ruch, studium informatiky nebo sociální školu... 

Musíme s velkou radostí oznámit, že všichni naši žáci se na jimi vybrané školy dostali hned z prvního kola přijímacího řízení. Prošli testy Cermatu a do jednoho byli přijati na školy, které si přáli. I my jim přejeme, aby se jim na středních školách líbilo a aby na naši školu vzpomínali v dobrém.

středa 4. května 2022

Kdo bude učit v přípravném ročníku?

Představujeme vám novou kolegyni, která od září nastoupí do ZŠ Prosperity jako učitelka přípravného ročníku.

Karolína Fialová se narodila v roce 1998 v Městci Králové. Vystudovala gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou v Čáslavi, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. 
Při této škole Karolína absolvovala několik různých praxí v předškolních a mimoškolních zařízeních, např. v MŠ Velim, ZŠ Sadové– Čáslav, Diakonii Střední Čechy – Čáslav, MŠ speciální Kolín a další. 

Aktuálně Karolína dokončuje studium na univerzitě v Hradci Králové obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Na této škole také absolvovala mnoho praxe (ZŠ a MŠ Malšova Lhota, ZŠ Kukleny, ZŠ Bezručova nebo třeba v ZŠ T.G.M Velim). 

úterý 3. května 2022

Hledáte školu s inovativním druhým stupněm?

Nedostalo se Vaše dítě na víceleté gymnázium? Uvažujete o změně školy? Máme místa na druhém stupni a nabízíme stejně jako na stupni prvním:

 • integrovanou tematickou výuku
 • učení v blocích
 • metody aktivního učení
 • předměty jako finanční gramotnost, etickou nebo mediální výchovu
 • odpolední školní klub
 • výjezdy do kin, divadel, ale i lyžařský výcvik nebo letní školu v přírodě
Přestoupit se dá kdykoliv během školního roku. Těšíme se na nové žáky!


úterý 26. dubna 2022

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2022/23

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23 -
1. ročník:

 • 291/ZS/2022 - nepřijat(a)
 • 292/ZS/2022 - přijat(a)
 • 293/ZS/2022 - přijat(a)
 • 294/ZS/2022 - přijat(a)
 • 295/ZS/2022 - přijat(a)
 • 296/ZS/2022 - nepřijat(a)

 • Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v kanceláři školy od 2. do 6. května buď ráno od 8:00 - 8:30, nebo po předchozí domluvě.

  Smlouva obou účastníků (ZŠ x zákonný zástupce) bude podepsána do konce května. 

  O termínu informační schůzky pro budoucí 1. ročník budou zákonní zástupci informováni do poloviny května.

  Těšíme se na nové žáky!

  pátek 22. dubna 2022

  Přípravná třída pro předškoláky

  Na základě průzkumu ohledně otevření MŠ Prosperity ve školním roce 2022/23 jsme zjistili, že máte zájem hlavně o přípravnou třídu základní školy.

  Zjistili jsme možnosti a rádi bychom Vás informovali, že ve školním roce 2022/23 otevřeme jednu třídu přípravného ročníku, tzn. přijmeme 10 - 15 žáků do režimu přípravné třídy.

  Co to je PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?
  Je určena žákům s odkladem školní docházky nebo těm, pro které už není organizace předškolního vzdělávání realizované v mateřské škole dostačující nebo vyhovující. Připravuje na vstup do základní školy takovou formou, že děti tráví dopoledne ve školní třídě s pedagogem, který rozvíjí jejich znalosti, schopnosti a dovednosti tak, aby přechod na základní školu byl co nejjednodušší.

  čtvrtek 31. března 2022

  Ukliďme Česko, ukliďme svět...


  I letos jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko, ukliďme svět a vydali se do okolí školy a po obci vybaveni rukavicemi a pytli na odpadky.

  Naši žáci se rozdělili do skupin a každá dostala mapu s podrobnou trasou, ve které bude úklid probíhat.

  pondělí 28. března 2022

  Můj život v p/Prosperitě

  Literární soutěž už zná své vítěze. Naši žáci dostali dvojí zadání: první stupeň měl ztvárnit téma Můj život v Prosperitě, druhý stupeň Můj život v prosperitě. Zdánlivě nepatrný rozdíl v malém a velkém písmenu - a jak velká změna v obsahu a zpracování.

  Na prvním stupni jsme ocenili Déňu z první třídy. Všimli jsme si i detailů jako smrk před školou, třída v prvním patře a schody, odchod na oběd ve dvojicích nebo zelené stolečky v jídelně. Podívejte se na jeho práci:


  Ela z druhého stupně pojala práci velmi profesionálně. Máme za to, že za podobný výsledek by se nemusel stydět dospělý grafik nebo ilustrátor. Její život v prosperitě (s malým P) je všeříkající:

  Děkujeme všem ostatním za účast, která byla rekordní. Práce můžete vidět na výstavě ve školních prostorách.