pátek 3. prosince 2021

Zdravíme vás z čertovské školy

V pátek se naše škola proměnila v peklo i nebe zároveň. Tolik čertů, andělů a Mikulášů pohromadě se jen tak nevidí.

Tematická výuka na čertovské a nebeské téma se všem líbila, stejně tak i nadílka od našich nebeských a pekelných přátel. 

Podívejte se, jak nám to slušelo:

čtvrtek 21. října 2021

Barevný týden

Stejně jako podzim barví stromy do několika barev, i v naší škole jsme prožili BAREVNÝ TÝDEN. Členové parlamentu vybrali barvy pro jednotlivé dny a pak už jsme si jen užívali barevně sladěné školy.středa 20. října 2021

Pomáháme zachraňovat mořské želvy

Spolu s Mgr. Hanou Svobodovou z projektu Chráníme mořské želvy jsme se v rámci mnoha aktivit dozvěděli o tom, jak i my můžeme pomoci.

Hanka nás navštívila a představila projekt, v jednotlivých učebních skupinách se děti dozvěděly o životě mořských želv, ale i o problémech, které jsou s jejich životy spojené. Prostor byl i na diskusi, dotazy, přemýšlení.

V návaznosti na tomto dni jsme ale s želvím tématem zdaleka neskončili. Jednotlivé třídy měly vlastní činnosti a aktivity - a nebylo jich málo.

pátek 17. září 2021

Oznámení o ředitelském volnu

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji se souhlasem zřizovatele školy, z důvodu revizí budovy školy, ředitelské volno dne 27/9/2021.

Mgr. Tomáš Ort, ředitel školy


pondělí 30. srpna 2021

Zahájení školního roku 2021/22

Školní rok zahájíme ve středu 1. září 2021 v 8:30 h ráno v ZŠ Prosperity v Nové Vsi. Protože je naší povinností žáky otestovat antigenními testy, prosíme, abyste počítali s dostatečnou časovou rezervou. Opět nám tu opravují silnice, takže i doprava z Poděbrad a Kolína je náročnější, ráno bývají velké kolony v obou stranách.

Doprovod dětí (prvňáčků), který bude chtít jít s dětmi do školy, prosíme také o doložení bezinfekčnosti (potvrzení o negativním testu, osvědčení o očkování) – doprovod dětí nelze testovat školními antigenními testy. 

První školní den dostanou rodiče žáků veškeré informace ohledně harmonogramu školního roku, obdrží i rozvrhy hodin. Zároveň prosíme ve středu o vyplnění přihlášek do družiny, jídelny, podepsání smlouvy. Počítejte proto, prosím, s dostatečným časem na tyto administrativní záležitosti. 

středa 28. července 2021

Tajný výlet už 7. srpna

 Tajný výlet se blíží! Vezměte děti, rodiče, babičky a dědy, tety a strejdy a pojeďte s námi!

Letos vyrazíme v sobotu 7. srpna.

Kam? Kdy? V kolik bude sraz? Kde?

To všechno se brzy dozvíte ve svých e-mailových schránkách.
My už se moc těšíme!


Indicie: Byla jednou jedna... přadlena (tkadlena, košíkářka, ...)

úterý 27. července 2021

Netradiční předměty na druhém stupni

 

Každá škola má možnost využít tzv. disponibilních hodin a doplnit si rozvrh tak, jak to vyhovuje jejímu školnímu vzdělávacímu programu. Může se tak profilovat, případně posílit základní předměty.

Jak jsme rozdělili disponabilní hodiny v ZŠ Prosperity?

Na druhém stupni jsme posílili hodiny českého jazyka, angličtiny, matematiky a fyziky.

A nejen to - učíme předměty, které v každé škole nenajdete. Etickou výchovu mají naši žáci hodinu týdně už od prvního ročníku. Na druhém stupni pokračují a mají hodinu týdně až do deváté třídy.

Na informatiku, kterou učíme v šestém ročníku hodinu týdně, navazuje v sedmé třídě předmět mediální výchova. V ní naši žáci pracují s informačními systémy, ale ne samoúčelně. Technologie jsou prostředkem k tomu, aby děti vytvářely nejrůznější mediální sdělení, učily se pracovat s informacemi, rozvíjely kritické myšlení. Až do devátého ročníku se tak seznamují s informacemi, které jsou dle našeho nepostradatelné pro život v 21. století.

Od osmého ročníku mají naši žáci v rozvrhu předmět finanční gramotnost. Hodinu týdně po dobu dvou let se soustřeďujeme na další - podle nás velmi důležité - dovednosti a znalosti z oblasti finanční matematiky, peněz, kritického myšlení.

Prohlédněte si i další informace o tom, jak se v naší škole učí, jaké používáme metody a formy práce a jaké jsou pilíře vzdělávání v ZŠ Prosperity.

středa 14. července 2021

Nabízíme volná místa na 2. stupni

ZŠ Prosperity nabízí ve školním roce 2021/22 volná místa v 6., 7. a 9. ročníku

Nabízíme:

  • integrovanou tematickou výuku a učení v souvislostech
  • prožitkové učení, možnost spolupráce a práce na větších projektech v průběhu tematických týdnů nebo ročníkových prací
  • předměty jako mediální výchova, etická výchova nebo finanční gramotnost
  • matematiku prof. Hejného - rozvoj logického myšlení a důraz na porozumění
  • druhý cizí jazyk od 7. ročníku
  • odpolední školní klub
  • sportovní, jazykové a umělecké zájmové kroužky
V průběhu školního roku - pokud situace dovolí - vyrazíme na adaptační pobyt (v září), lyžařský výcvik (v lednu) a plavecký výcvik na letní škole v přírodě (v červnu). V plánu jsou i exkurze, výpravy i výlety, celoroční program na jedno téma, které bude cílit do různých výukových předmětů.

Přestup je možný kdykoliv, s formalitami a komunikací se stávající školou vám rádi pomůžeme. 
V případě zájmu nás kontaktujte na skola@skolaprosperity.cz. 

Těšíme se na spolupráci!