středa 17. června 2015

I polytechnické vzdělání má u nás zelenou!

O prázdninách se kromě dalších příprav na otevření školy účastní pedagogický tým i několika letních škol a vzdělávacích seminářů.

Máme velkou radost z toho, že se budeme moci zúčastnit i několikadenní POLY-LETNÍ ŠKOLY, kterou pořádá společnost Step by step (Začít spolu).

Letní škola představí učitelům strategie, metody a postupy, které vedou k rozvoji badatelství a zájmu o technické oblasti lidské činnosti.

Vychází ze zkušeností z integrované tematické výuky a nabízí vytváření nejrůznějších vzdělávacích příležitostí pro děti zejména v oblasti experimentování, objevování a řešení problémů, vlastní tvorby, práce s nejrůznějšími nástroji a materiály.

Letní škola mj. nabídne široké spektrum aktivit pro pozorování vlastností látek a zajímavých jevů z oblasti fyziky, chemie, biologie, ukáže způsob jak učit děti vnímat kulturu bydlení a staveb, které je obklopují, a mnohé další.

Jsme přesvědčeni o tom, že i polytechnické vzdělání má v předškolním a mladším školním věku své místo. Těšíme se na to, až s malými badateli budeme zkoumat svět, který nás obklopuje.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!