neděle 31. května 2015

Etická výchova od prvního ročníku

Pořád pracujeme na koncepci školy, dolaďujeme učební plány a upravujeme školní vzdělávací program, který už má svůj název: Cesta k PROSPERITĚ.

Po dlouhé diskusi jsme se rozhodli zařadit do učebních plánů nový předmět - ETICKOU VÝCHOVU. Budeme ji učit už od prvního ročníku tak, jak je napsáno v tabulce (kliknutím ji zvětšíte), tzn. v dotaci jedné hodiny týdně.

Co bude náplní tohoto předmětu?

Opatření MŠMT, resp. znění RVP (Rámcového vzdělávacího programu) pro předmět Etická výchova najdete v tomto souboru.

Škola Prosperity z tohoto dokumentu vychází a náplní etické výchovy na prvním stupni bude mj:
  • sebepoznání a sebepojetí
  • pozitivní hodnocení sebe
  • zodpovědnost za vlastní i společné rozhodnutí
  • mezilidské vztahy a komunikace
  • společenská výchova
  • asertivita
  • prosociální chování v osobních vztazích i veřejném životě
  • pomoc, darování, dělení se, solidarita, sociální problémy a jejich řešení
Proč chceme zařadit etickou výchovu do rozvrhu? Není to zbytečné?
Jsme přesvědčeni o tom, že zbytečné to není. Naopak, považujeme za nutnost vzdělávat děti i v těchto mezipředmětových dovednostech. Chceme rozvíjet mravní stránku osobnosti dětí, chceme, aby uměly komunikovat, slušně se chovat, aby uměly spolupracovat, tvořit a respektovat druhé.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!