pondělí 4. května 2015

CLIL metoda angličtiny - co to je?

V naší škole se děti budou učit angličtinu opravdu od malička. Začnou už v mateřské škole, pokračovat budou v první třídě, a to hned v dotaci dvou hodin týdně. I ve druhé třídě počítáme se dvěma hodinami angličtiny, od třetí třídy to pak budou tři hodiny.


Jak budou vypadat běžné hodiny angličtiny ve škole?
Pro výuku využijeme moderní materiály nakladatelství Oxford University Press, použijeme učební řadu Incredible English, která využívá moderních metod učení, je pestrá a dětem se líbí. Je trochu náročnější než běžně používané učebnice angličtiny, ale dává dětem obrovské množství námětů, nápadů, učitelům plno možností a doplňkových materiálů.


Důraz klademe na komunikaci a porozumění. Děti se nebudou učit překládat slovíčka z češtiny do angličtiny, při hodinách anglického jazyka učitel nemluví česky, ale snaží se děti přimět už od začátku přemýšlet v jiném jazyce (bez překládání).

V první třídě se zaměříme na základní komunikační okruhy, děti nebudou psát ani číst, pouze mluvit a rozumět mluvenému slovu. Od druhé třídy se začnou seznamovat i se čtenou a psanou angličtinou, ale komunikační prvek opět zůstává na prvním místě. Ve třetí třídě už bude psaní víc.

Budeme se snažit sehnat rodilého mluvčího tak, aby ve vyučovacím bloku učil i český učitel, i rodilý mluvčí.


V družině počítáme se třemi bloky angličtiny, které budou vyučovány metodou CLIL (content and language integrated learning). Tyto bloky povede externí pedagog s výbornou znalostí cizího jazyka.

Co to je CLIL?
Velmi zjednodušeně je to způsob, jak využít angličtinu (nebo jiný cizí jazyk) ve výuce dalšího jazyka. My jsme pro děti v rámci školní družiny připravili tři odpolední bloky s angličtinou:
1. V pondělí od půl druhé do půl třetí propojujeme angličtinu s četbou a dětskou literaturou.
2. Ve středu od tří do čtyř se děti prostřednictvím angličtiny seznámí s environmentální výchovou
3. V pátek od půl druhé do půl třetí využijí angličtinu při sportovních činnostech a aktivitách

Dá se to zvládnout? Co když dítě jazyk neumí? Může chodit do družiny?
Zvládnout se to určitě dá. Ze začátku děti i pedagogové volí takové jazykové prostředky, aby děti neměly s porozuměním problémy. Volí se úroveň jazyka tak, aby děti neodradilo případné nepochopení nebo neúspěch v komunikaci. Chceme, aby žáci angličtinu vnímali jako další komunikační prostředek, aby se nebáli mluvit, vyjádřit se, přemýšlet v cizím jazyce.

Jazykové zkoušky pro děti
Už na prvním stupni se naši žáci mohou přihlásit ke Cambridgské jazykové zkoušce. Od třetí třídy mohou děti skládat jazykovou zkoušku YLE (Young Learners English) - Starters, následně YLE Movers a YLE Flyers. Tyto zkoušky si děti mohou vyzkoušet před tím, než budou ve vyšších ročnících skládat klasické jazykové zkoušky (KET, PET, FCE), které jsou platné po celém světě.

Anglická knihovna
Při výuce se nebudeme zaměřovat pouze na používání učebnic. Máme k dispozici plno zahraničních materiálů, pro děti připravujeme knihovnu anglických knih, her, časopisů, učebnic i digitálních materiálů.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!