úterý 28. dubna 2015

Seznamte se s ... Ditou Nastoupilovou

Dovolte nám, abychom pokračovali v představování našeho týmu. Pana ředitele už znáte, nyní je na řadě Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová. I jí jsme položili tři otázky. Odpovědi na ně najdete na konci článku.

Dita Nastoupilová se narodila v roce 1977 v Kolíně, vystudovala bakalářské studium speciální pedagogiky a obhájila i navazující studium magisterské. Absolvovala funkční studium – Marketing a management školy a školských zařízení. V roce 2017 ukončila magisterské studium andragogiky na Univerzitě J. A. Komenského.

Od roku 1998 působí v oblasti školství převážně jako učitelka na základní škole 1. i 2.stupně, ale i jako součást managementu základní školy jako zástupkyně ředitele v oblasti pedagogiky.
Od roku 2003 začala pracovat i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jako lektor a mentor. Zpočátku se jednalo převážně o činnost lektorskou (zavádění inovativních prvků do výuky, metody aktivního učení, kritické myšlení, osobnostně sociální výchova, tvorba ŠVP a rozvíjení klíčových kompetencí, podpora čtenářské gramotnosti, Genetická metoda čtení, integrovaná tematická výuka, projektové vyučování, vzdělávací program Začít Spolu).

Od roku 2019 je členkou Národního kabinetu pro český jazyk a literaturu.

V roce 2011 byla oslovena ke spolupráci s nakladatelstvím Klett, v rámci projektu Lili a Vili. Dita se stala následně součástí autorského týmu jako autorka uceleného kompletu učebnic českého jazyka pro základní školy - 1. stupeň.


Spolupracovala zároveň s nakladatelstvím dětské knihy Thovt na vytváření podpůrných materiálů pro pedagogy, motivačních hrách pro žáky školního i předškolního věku.

Dita od doby, kdy začala ve školství pracovat, absolvovala řadu vzdělávacích seminářů v oblasti dalšího vzdělávání.

Píše pro nakladatelství Fragment, vyšlo jí hned několik publikací:
   


Na Pedagogické fakultě UK (katedra primární pedagogiky) působí jako externista - kurzy Alternativní a inovativní programy, Mezinárodní ISSA standardy. V roce 2020 byla přijata do Krajského kabinetu pro prvostupňové vzdělávání.


Ráda věnuje svůj volný čas svým blízkým přátelům a rodině, dále četbě knih, psaní, hudbě, tanci, ale i zahradničení, které se pro ni stalo součástí relaxace. Nedílnou součástí jejího volného času je neustálé sebevzdělávání, které považuje za součást svého života.

Motto, které Dita Nastoupilová zastává: „Učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale sami nejdou…“ J. A. Komenský

Otázky a odpovědi:
Co si představíte pod slovem PROSPERITA?
Pod slovem PROSPERITA si představuji smysluplné propojení vědomostí, dovedností směřující k požadovanému cíli. Obohacující proces plný poznání, zkušeností a zážitků dosahujících vnitřního uspokojení.

Jaké tři lidské vlastnosti jsou pro vás nejdůležitější?
Vybavují se mi nyní spíše určité lidské postoje, které u druhých ráda nacházím. Jako první bych určitě zmínila RESPEKT. Domnívám se, že respekt společně s ohleduplností a tolerancí snad stále více a více z lidské společnosti mizí. Cením si toho, kdo je schopen respektovat odlišnost, jinakost a nevnímá to jako něco ohrožujícího sebe sama.
Další, co považuji za velmi podstatné, je osobnostní „ROVNOST“, kterou vnímám jako něco velmi těžce zachovávajícího a křehkého. Pro každého z nás je mnohdy velmi těžké zachovat si tvář, zůstat „rovný“ a nedopustit, aby nás cokoliv nebo kdokoliv tvaroval do svých „škatulí“, představ a potřeb. Zároveň je pro mě velmi podstatné, pokud je druhému poskytnut prostor k tomu, aby mohl zůstat sám sebou. Naučme se mít rádi sebe i druhé takové, jací jsou.

Co považujete za svůj největší životní úspěch?
Pokud bych se měla nyní zamyslet nad tím, co považuji jako svůj největší životní úspěch, tak možná štěstí na setkání. Aniž si to mnohdy plně uvědomujeme, život je jedno velké setkání. Na některá raději vzpomínat nechceme, jiná jsou pro nás zásadní a umožňují nám pokračovat, najít vlastní směr. I já jsem měla tu čest setkat se s řadou zajímavých lidí (troufám si říci i osobností), kteří mě obohatili svým poznáním, zkušenostmi a inspirujícími myšlenkami a doufám, že jich ještě řadu potkám.
Za své největší životní setkání považuji setkání se svým synem, který se mi stal i učitelem.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!