čtvrtek 14. března 2019

Národní kabinet Český jazyk a literatura

Dne 13. března se na pražském pracovišti NIDV uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Český jazyk a literatura, který je realizovaný v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů.

Jsme rádi, že v tomto Národním kabinetu je jednou z členek i Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová z naší školy.

Členové Národních kabinetů se budou mimo jiné podílet na tvorbě Modelu systému profesní podpory, webinářů a doporučených tématech pro podporu škol.

„Pokud bych měl všechna tři jednání shrnout, musím říct, že mě snad nejvíc zaujalo velké zapálení členů všech kabinetů pro obor,“ říká Mgr. Josef Slovák.

Mezi hlavní úlohy národního kabinetu bude patřit:

 •  sdílení klíčových informací a postupů v oblasti rozvoje daného předmětu nebo oboru s důrazem na didaktiku daného předmětu nebo oboru, 
 • reflexe a tvorba strategických dokumentů pro danou oblast, 
 • reflexe a sdílení mezioborových novinek, které mohou být přínosem pro daný předmět nebo oblast, 
 • tvorba Modelu systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety, 
 • reflexe a diskuze mezipředmětových vazeb, 
 • identifikace, komunikace a sdílení problémových míst daného předmětu/oboru na národní úrovni, 
 • reflexe vývoje didaktiky daného předmětu/oboru a podněty ke zlepšení, 
 • podněty ke sdílení kvalitních podpůrných výukových prostředků a dalších zdrojů vhodných pro daný předmět/obor, 
 • doporučení pro rozvoj DVPP v daném předmětu/oblasti, 
 • reflexe celostátních soutěží, olympiád a jiných klíčových akcí daného předmětu/oboru, 
 • reflexe zahraničních zkušeností v oblasti didaktických postupů v daném předmětu/oboru, 
 • analýza a reflexe dostupných informačních zdrojů daného oboru/předmětu, 
 • reflexe podnětů ze stran krajské a oblastní úrovně kabinetů, přenos informací a podnětů z národní úrovně na krajskou, a naopak reflektovat podněty z krajské úrovně, případně oblastní úrovně, 
 • podněty pro tvorbu metodik a webinářů pro krajskou a oblastní úroveň kabinetů.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!