úterý 14. června 2022

Obhajoby ročníkových prací

Na druhém stupni zpracovávají naši žáci tzv. ročníkové práce. Na začátku školního roku si zvolí téma, o kterém by chtěli psát a mají za úkol zpracovat ho tak, aby ho v červnu mohli prezentovat před ostatními spolužáky, deváťáci pak i před komisí.

Ročníková práce je jednou z forem, pomocí které naše škola ověřuje dovednosti, schopnosti a znalosti žáků, kteří končí základní vzdělávání. Žáci prokazují, že jsou schopni dlouhodobější samostatné práce, zvládnou vyhledat a zpracovat informace, nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, integrovat učivo více předmětů a napsat text na počítači, který pak budou schopni prezentovat před publikem.

Žáci mají k dispozici předem daná pravidla (šablony, požadavky na grafické zpracování), ale také kritéria, podle kterých se bude jejich práce hodnotit. Práci hodnotí vedoucí práce, kterého mají žáci k dispozici v průběhu celého roku a oponent. Hodnocení probíhá na základě přečtení práce a ústní obhajoby žáka v rámci skupiny.

Závěrečná konference, na které byly práce prezentovány, se letos konečně mohla uskutečnit prezenčně. Naši deváťáci se prezentace zhostili velmi úspěšně, většina z nich se připravila opravdu dobře a byla radost je poslouchat. Stejně tak žáci z nižších ročníků se nebáli prezentovat přede všemi. Otázky, které komise měla, byly výborně zodpovězeny a prezentující se nezalekli ani dotazů z publika. 

Byli jsme na naše žáky pyšní - a věříme, že se jim tyto dovednosti budou v dalším studiu i v životě určitě hodit.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!