sobota 25. března 2017

Učební plán: Předměty, které běžně ve školách nenajdete

Do zápisu zbývá pár dní a rodiče, kteří chtějí dát dítě do naší školy, se ptají, jaké předměty se u nás vyučují. Jestli máme něco navíc. Ano, máme.

Stejně jako všechny státní školy v naší republice, i my musíme dodržovat národní kurikulum a musíme mít v rozvrhu přesně daný počet hodin konkrétního předmětu. Máme ale možnost doplnit další tzv. disponibilní hodiny výukovými předměty, které si zvolíme. My tuto možnost využíváme, a proto nabízíme i předměty, které na jiných školách běžně nenajdete. Jaké?

Od první třídy mají naši žáci v rozvrhu etickou výchovu. Co je jejím cílem a jakou má předmět náplň? Chceme rozvíjet mravní stránku osobnosti dětí, chceme, aby uměly komunikovat, slušně se chovat, aby uměly spolupracovat, tvořit a respektovat druhé. Proto se v etické výchově zaměřujeme na sebepoznání a sebepojetí, pozitivní hodnocení sebe, zodpovědnost za vlastní i společná rozhodnutí, mezilidské vztahy a komunikaci, společenskou výchovu, asertivitu, prosociální chování, solidaritu, pomoc i dělení se.

Na druhém stupni najdou žáci v rozvrhu navíc ještě mediální výchovu a finanční gramotnost. Neučíme tuto problematiku mezipředmětově, ale vyhradili jsme pro ni samostatné učební jednotky.

V mediální výchově se žáci samostatně zapojí do mediální komunikace, budou se učit kriticky hodnotit informace v médiích a uvědomí si jejich význam v demokratické společnosti. Rozvinou své vlastní schopnosti veřejného vystupování, svou citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobech zpracování mediálních sdělení, uvědomí si důležitost sebeprezentace.

Finanční gramotnost považujeme za další důležitou oblast vzdělávání, a to nejen mezipředmětově. Proto se zaměříme na finanční matematiku, žáci se budou učit tvorbu cen, pojmosloví, probereme rozpočty domácností i nakládání s penězi, práva spotřebitelů i služby bank a finančních institucí.

Konkrétní učební plán pro první stupeň školy Prosperity najdete na tomto odkazu, učební plán druhého stupně je k nahlédnutí zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!