čtvrtek 18. ledna 2018

Škola pro udržitelný rozvoj

Ve školním roce 2017/2018 ověřujeme program Škola pro udržitelný život, který pracuje s metodikou místně zakotveného učení.

Cílem programu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) je vzdělávání mladých lidí, kteří společně s partnery - rodiči, místními spolky, firmami, samosprávou a dalšími, rozvíjí procesy udržitelného života v obci.

Program lze vymezit jako vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Z RVP rozvíjí průřezové téma environmentální výchova a širokou škálu kompetenci (se zaměřením na sociální a personální, komunikativní a občanské). Díky mezipředmětové výuce a učení reálným světem, ve kterém děti žijí, pomáhá praktickému a trvalejšímu upevnění informací.


Program ŠUŽ pracuje se vzdělávací metodou "místně zakotveného učení" (MZU). MZU využívá projektové výuky postavené na místních tématech jako jednotícího kontextu pro výuku. Pracuje se všemi aspekty místního prostředí - kulturních, historických, sociopolitických souvislostí a přírodního i antropogenního prostředí. Součástí je zároveň důraz na aktivizaci a zapojování žáků i dalších občanů do rozhodování a řešení místních problémů a účast v projektech, které mají praktický význam pro školu i obec.

Největší vzdělávací efekt metody a motivace žáky vzniká tím, že se orientuje na to, co žáci nejlépe znají a mohou ovlivnit – na jejich bezprostřední okolí. Místně zakotvené učení tedy souvisí s místním udržitelným rozvojem, pro nějž se vžil název „místní Agenda 21“.

Zakotvení v místě však neznamená izolaci od okolního světa. Právě naopak – při řešení místních problémů a potřeb si lze nejlépe uvědomit, jak jsme úzce propojeni a jak se navzájem ovlivňujeme s ostatním světem. Máme tedy i vliv na přispívání k naplňování globálního dokumentu Agenda 21, přijaté světovým společenstvím v roce 1992 na Summitu Země, i nových globálních Cílů udržitelného rozvoje 2015-2030.

Projekt CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence Metodiku ověřujeme v rámci projektu CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence, který cílí na změny ve vzdělávacím systému tak, abychom u žáků systematicky rozvíjeli znalosti a dovednosti důležité pro život. Více na www.lipka.cz/civis.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!