čtvrtek 5. září 2019

Seminář DVPP: Genetická metoda čtení

Srdečně vás zveme na seminář DVPP - Genetická metoda čtení.


Rozsah: 8 hodin
Lektorka: Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová
Cena: 1 560 Kč (možnost úhrady ze šablon)
Přihlašovat se můžete zde.

Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na představení genetické metody jako jedné ze strategií pro výuku čtení a psaní na ZŠ a možností jejího využití ve výuce počátečního čtení a psaní.

I. Základní principy Genetické metody čtení, historie a vývoj metody, systematizace aktivit a činností při nácviku čtení v rámci jednotlivých učebních etap v součinnosti s nácvikem psaní, porovnání s dalšími metodami čtení (2 hodiny)
II. Realizace výuky, aktivity pro přípravné období, nácvik izolovaných písmen, čtení slov a vět s porozuměním, didaktické postupy pro práci s textem, didaktické hry a pomůcky (2 hodiny)
III. Podpora čtenářství a prohlubování vztahu ke knize, vlastní tvorba žáků, výběr vhodných textů, knih, učebnic, pomůcek, čtení s porozuměním a nabídka různých forem i metod práce s žáky vedoucí k nácviku dané metody čtení a k podpoře čtenářství, práce se čtenářským portfoliem, záznamové archy, deník malého čtenáře (2 hodiny)
IV. Praktické zkušenosti s využitím Genetické metody, konkrétní ukázky mapující vývoj čtení a psaní v 1. třídě, efektivní výuka čtenářských dovedností, stanovení cílů vlastního učení žáka, kritéria pro vyhodnocování práce žáka, spolupráce s rodinou i dalšími institucemi (2 hodiny)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!