čtvrtek 27. srpna 2020

Navýšení kapacity základní školy Prosperity

Před začátkem nového školního roku jsme dostali dobrou zprávu.

MŠMT navýšilo od 1. září kapacitu naší školy na 80 žáků. Nyní můžeme počítat s několika místy navíc a věříme, že tato informace potěší hlavně ty rodiče, kteří se ptají na místa v následujících školních letech.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na další spolupráci s novými žáky i rodiči!

K žádosti jsme přikládali i dopisy a maily od rodičů. Přečtěte si, proč chtějí rodiče, aby se jejich děti vzdělávaly v ZŠ Prosperity - vybrali jsme devět dopisů:


Dopis první: Jako důvody přihlášení mé dcery B. do ZŠ Prosperity uvádím hlavně nižší počet žáků ve třídě. Učitel se může věnovat jednotlivým žákům osobně. Také rodinné prostředí školy, aktivnější spolupráce školy s rodiči, alternativní metody výuky, širší nabídka doplňkových aktivit, lépe vybavené učebny. Má dcera má jako první jazyk angličtinu, myslím, že se v této škole lépe adaptuje.

Dopis druhý: Když jsme před třemi lety hledali vhodnou školu pro naší nejstarší dceru, investovali jsme velké úsilí do nastudování si a zformulování, co vlastně od vzdělávání pro naše ratolesti chceme. Následně jsme si udělali průzkum a hledali vhodnou školu odpovídající našim parametrům - tomuto filtru odpovídalo několik málo škol v okolí, dokonce jsme zvažovali lokalitu Praha, kterou jsme nakonec zamítli při představě dopadů dojíždění pro naše budoucí prvňáčky. Po návštěvě několika lokalitně dostupných škol, nám ZŠ Prosperity vyšla jako ideální, a zároveň jediná, možnost. E. příští týden přinese už čtvrté vysvědčení/výpis a společně strávíme druhé prázdniny, kdy budeme každý den poslouchat, jak ji chybí škola a kdy konečně opět uvidí paní učitelku a své spolužáky. Hrozně bychom si přáli, abychom měli stejnou možnost i pro L. a T. - a aby tuto možnost měli i další rodiče na Kolínsku/Nymbursku/Poděbradsku, kteří mají o tento moderní, kvalitní a přátelský způsob výuky pro jejich děti zájem. ZŠ Prosperity je v těchto ohledech naprosto unikátní, jen škoda že není nafukovací … :-)

Dopis třetí: Dobrý den, chtěla bych, aby moje děti mohly chodit do školy, která uplatňuje moderní metody vzdělávání a zároveň aktivně pracuje na dobrých vztazích mezi dětmi a mezi rodiči a školou. Škola Prosperity je aktuálně jediná v blízkosti Kolína, která o toto usiluje.

Dopis čtvrtý: Vážené vedení školy, rozhodli jsme se umístit dítě do ZŠ Prosperity především proto, že naše jediná dcera nyní navštěvuje soukromou MŠ. Jsme zde spokojení, dětí je ve skupině maximálně 12, uznávají zde respektující systém výchovy a používají Montessori pomůcky, vyhovuje nám velice individuální přístup ke každému dítěti, což se právě dá vzhledem k nízkému poštu žáků zvládnout. Volba Vaší školy byla mimo jiné proto, že považujeme systém vzdělání v Prosperity za navazující na to, na co jsme zvyklí v naší MŠ, tedy nízký počet žáků, individuální přístup a respektující vztah k žákům. Také reference ze strany rodičů žáků, kteří již Vaši školu navštěvují, jsou pozitivní a děti, se kterými se známe a které navštěvují Prosperity, jsou šťastné a spokojené, s radostí pracují na projektech, jsou nadšené z učení venku, ... Líbí se nám také systém "malotřídky", že si děti vzájemně pomáhají.

Dopis pátý: Dobrý den, Viz níže zasílám v bodech důvody proč chceme aby naše děti chodily do Školy Prosperity:
   1) Komplexní učení v souvislostech
   2) Využívání moderních metod učení A) Genetická metoda čtení B) Písmo Comenia Script, C) Matematika metoda profesora Hejného
   3) Děti se učí prožitkem v rámci kooperativního a projektového vyučování
   4) Důraz na výuku cizích jazyků
   5) Kvalitní tým učitelského sboru
   6) Důraz na rozvoj dítěte s přihlédnutím na jeho osobnost
   7) Malý počet žáku ve třidě = individuální přístup
   8) Velké množství aktivit mimo školní lavice

Dopis šestý: Dobrý den, důvodem umístit dceru do ZŠ Prosperity byla nespokojenost s výukou ZŠ v ***. Dítě se do školy netěšilo, bylo demotivováno se učit a zájem o vzdělávání upadal. Učitel nejevil zájem o výuku, ale doslova "chodil jen do práce". Zároveň jsme mohli sledovat, jak se děti v této škole chovají, jak se vyjadřují a jak fungují i mimo školu. Proto jsme hledali školní zařízení, které bude vyhovovat potřebám dítěte a na doporučení jiných rodičů jsme dceru umístili od druhého ročníku ZŠ Prosperity v Nové Vsi u Kolína. Nyní, po letech, mohu konstatovat, že se tato změna osvědčila. Dítě výuka baví, do školy se neustále těší (i o prázdninách by nejraději chodila), učitelé látku výborně vysvětlují a i my, rodiče, máme neustále zpětnou vazbu o vzdělávání dcery, na kterém nám velmi záleží. Počítáme s tím, že dcera bude ZŠ Prosperity navštěvovat až do 9. třídy, neboť se to na jejím vývoji pozitivně projevuje a díky tomu věříme, že bude prospěšná i v budoucnu celé společnosti. Také neznáme v blízkém okolí lepší školní zařízení, kde by se takto věnovali dětem.

Dopis sedmý: Přejeme si, aby náš syn navštěvoval ZŠ Prosperity především z těchto důvodů: Škola nabízí ucelený systém vzdělávání na prvním i druhém stupni ZŠ. Díky nižšímu počtu dětí ve třídě má však škola stále komunitní a rodinný charakter. Učitelé v takové škole mají individuální a velmi otevřený přístup k žákům. Jsou zde intenzivní sociální kontakty mezi dětmi napříč ročníky také díky malotřídnímu provozu. Škola volí formy a metody výuky respektující zdravý vývoj dítěte. Učitelé nabízí nadstandardní možnosti komunikace a propojení s rodiči.

Dopis osmý: Proč mám reálný zájem o umístění svého dítěte do ZŠ Prosperity? Učitelský sbor jsou odborníci na svém místě, práce je baví a dělají ji z přesvědčení. Ve třídě je malý počet žáků. Věřím, že v této škole bude věnována náležitá péče silným i slabým stránkám dětí. Věřím, že tato škola učí děti přemýšlet, nikoli tupě opakovat a memorovat vědomosti. Chtěl bych, aby se dcera učila prostřednictvím poznávání okolního světa, výletů, souvislostí, což není obvyklou součástí výuky státních základních škol. Nevěřím v inkluzi. Děti mají být vzdělávány podle svých schopností a potřeb.

Dopis devátý: Vážený pane řediteli, rádi bychom Vám sdělili, proč chceme a jsme rádi, že naše dítě může navštěvovat ZŠ Prosperity. Náš syn je na škole od 2.třídy. Za ty roky se nám potvrdil náš výběr této školy (i přes logistickou problematiku) jako správný a splňující očekávání. Líbí se nám a oceňujeme v první řadě individuální přístup učitelů a vychovatelů k jednotlivým žákům.Podpora a rozvíjení logického myšlení a ne tradičního "biflování se" učiva nazpaměť, aniž by třeba pochopily děti danou problematiku. Dále je určitě výhodou menší počet žáků na třídu, menší kolektiv = užší spolupráce, dále různorodost ve výuce a doplnění výuky různými aktivitami.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!