pátek 1. března 2019

Národní kabinet Matematika a její aplikace

Tuto středu se v Praze v prostorách centrálního pracoviště NIDV sešlo první kolokvium Národního kabinetu Matematika a její aplikace. Členy tohoto kabinetu je 12 zástupců nejrůznějších institucí v ČR (akademici, zástupci České školní inspekce, vedení škol, učitelé).

Jsme rádi, že se do Národního kabinetu Matematiky a její aplikace dostala za učitele 1. stupně základních škol naše kolegyně Mgr. Magdalena Málková. Věříme, že její zkušenosti z výuky na naší škole ji pomohou při práci v tomto projektu.


Členové Národního kabinetu se budou mj. podílet na tvorbě Modelu systému profesní podpory.
Mezi hlavní úlohy národního kabinetu bude patřit:

 • sdílení klíčových informací a postupů v oblasti rozvoje daného předmětu nebo oboru s důrazem na didaktiku daného předmětu nebo oboru, 
 • reflexe a tvorba strategických dokumentů pro danou oblast, 
 • reflexe a sdílení mezioborových novinek, které mohou být přínosem pro daný předmět nebo oblast, 
 • tvorba Modelu systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety, 
 • reflexe a diskuze mezipředmětových vazeb, 
 • identifikace, komunikace a sdílení problémových míst daného předmětu/oboru na národní úrovni, 
 • reflexe vývoje didaktiky daného předmětu/oboru a podněty ke zlepšení, 
 • podněty ke sdílení kvalitních podpůrných výukových prostředků a dalších zdrojů vhodných pro daný předmět/obor, 
 • doporučení pro rozvoj DVPP v daném předmětu/oblasti, 
 • reflexe celostátních soutěží, olympiád a jiných klíčových akcí daného předmětu/oboru, 
 • reflexe zahraničních zkušeností v oblasti didaktických postupů v daném předmětu/oboru, 
 • analýza a reflexe dostupných informačních zdrojů daného oboru/předmětu, 
 • reflexe podnětů ze stran krajské a oblastní úrovně kabinetů, 
 • přenos informací a podnětů z národní úrovně na krajskou, a naopak reflektovat podněty z krajské úrovně, případně oblastní úrovně, 
 • podněty pro tvorbu metodik a webinářů pro krajskou a oblastní úroveň kabinetů.
Zdroj: http://www.projektsypo.cz/aktuality/27-novinky/43-narodni-kabinet-matematika-a-jeji-aplikace-ma-za-sebou-prvni-kolokvium.html 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!