čtvrtek 1. září 2016

Škola pro demokracii

Naše škola je zaregistrována v projektu Škola pro demokracii.

V rámci sítě škol, kterých je v České republice už 114, se navzájem kontaktují a podporují členové žákovských parlamentů.

I v naší škole bude v nejbližší době ustanoven žákovský parlament.

Co je žákovský parlament?
Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (ideálně každý týden) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které: proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk...), zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí...), rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav), podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy). 

Žákovský parlament: podporuje informovanost napříč školou, zvyšuje zájem žáků o školní společenství, vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu, pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Koordinátorkou je jmenována Jarka Maňásková.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!