úterý 8. prosince 2015

Informace o předběžném zápisu

https://drive.google.com/file/d/0Bw0XpV9aZgqMbFlhZlpnaElzNnM/view?usp=sharing
V lednu a únoru 2016 budou probíhat předběžné zápisy do naší školy.

Ve školním roce 2016/17 otevřeme první a šestý ročník.

Vše směřuje k tomu, abychom v tomto roce už byli zapsáni v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Podrobnější informace o předběžném zápisu najdete uvnitř článku.PŘEDBĚŽNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ PROSPERITY
Cílem zápisu dítěte do 1. ročníku ZŠ je zjištění úrovně zralosti dítěte a jeho osobnostních předpokladů pro vstup do 1. ročníku základní školy.

K zápisu se dostavte s budoucím prvňáčkem a s těmito dokumenty:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- žádost o předběžné přijetí dítěte
- vyplněný zápisní list

Veškeré potřebné dokumenty budou začátkem ledna k dispozici v elektronické i tištěné podobě.

Možnost nastoupit do 1. třídy pro nešestileté děti
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad povinné školní docházky 
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy.

Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
K žádosti je nutné doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

1. kolo 18. ledna 2015 od 15:00 h 
2. kolo 15. února 2015 od 15:00 h 


PŘEDBĚŽNÝ ZÁPIS DO 6. ROČNÍKU ZŠ 
Cílem zápisu žáka do 6. ročníku ZŠ je zjištění jeho komplexní úrovně všeobecných studijních předpokladů i dosavadních vědomostí odpovídajících učebním výstupům 1. stupně základní školy.

Předběžný zápis se skládá z ústní i písemné části.
K zápisu se dostavte s žákem a s těmito dokumenty:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- žádost o předběžné přijetí žáka
 - vyplněný zápisní list

Veškeré potřebné dokumenty budou začátkem ledna k dispozici v elektronické i tištěné podobě.

1. kolo 25. ledna 2015 od 15:00h 
2. kolo 22. února 2015 od 15:00h 

V případě dotazů jsme k dispozici na e-mailu skola@skolaprosperity.cz. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!