úterý 2. června 2015

Jak pokračují práce na přípravě otevření školy?

Povídá se leccos. A jak je to doopravdy?

Práce na přípravě otevření školy pokračují podle plánu a nic nebrání tomu, aby škola Prosperity v září otevřela své brány.

Stavební firma má podklady k tomu, aby zrealizovala přestavbu prostor, byli jsme ubezpečeni, že vše se stihne v termínu. Kdo jste se zúčastnil informačních schůzek, víte, že budova je připravena k rekonstrukci tak, že na vlastní přestavbu budou stačit max. tři týdny.

Nábytek a vizualizaci tříd vám představíme ve velmi krátké době. Stejně tak prostory jídelny nebo mateřské školy. Intenzivně pracujeme i na dodávce dětského hřiště na zahradu.

Nyní provádíme hlukové a světelné studie tak, aby veškeré prostory, ve kterých budou děti, odpovídaly předpisům a normám. 

Mezitím pracujeme na koncepci a veškeré dokumentaci školy. Chceme mít vše připravené v té nejvyšší kvalitě. Dolaďujeme školní vzdělávací program, konzultujeme možnosti učebních plánů, propojujeme učivo a tvoříme tematické celky. Dokončujeme plány školního roku, plánujeme společné akce s rodiči, víkendové akce i školní slavnosti.

Oslovujeme potenciální partnery a navazujeme spolupráci s externisty. Probíhají pohovory se zájemci o místa vychovatelů a učitelů. Musíme uznat, že zájem pracovat ve škole Prosperity nás zaskočil - nečekali jsme tolik uchazečů o práci. Vybíráme pečlivě a chceme mít v týmu opravdové profesionály.

Oslovili jsme odborníky, ze kterých bude složena školská rada. Máme radost z toho, že nikdo z členů rady nechce brát svou funkci pouze formálně, ale lidé, kteří v tomto kontrolním orgánu budou, opravdu chtějí využít svých znalostí a schopností k tomu, aby školu spolu s námi posouvali kupředu.

Tiskneme přihlášky dětí, vybíráme učební materiály, kupujeme učebnice a píšeme své vlastní.

Připravujeme propagační materiály, pracujeme na bulletinu školy, chystáme informační kampaň. Náš nový billboard můžete vidět (zatím v malé velikosti) nahoře v tomto článku.

Monitorujeme projekty, kterých se jako škola chceme zúčastnit a připravujeme spolu s projektovými manažery možnosti získání evropských a dalších dotací.

Máme k dispozici finanční analýzy a spolu s odborníky na ekonomiku připravujeme cash-flow a možnosti financování. Podepisujeme smlouvy a s právníky nastavujeme pravidla i v rámci zřizovatelského týmu.

Je toho zkrátka plno. Pracujeme s maximálním nasazením pro to, abychom ukázali Vám i Vašim dětem, že škola může vypadat jinak. Moderně. Že může mít formu, ale musí mít obsah. Věříme, že se nám to podaří. Můžete se přesvědčit.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!