pátek 22. dubna 2022

Přípravná třída pro předškoláky

Na základě průzkumu ohledně otevření MŠ Prosperity ve školním roce 2022/23 jsme zjistili, že máte zájem hlavně o přípravnou třídu základní školy.

Zjistili jsme možnosti a rádi bychom Vás informovali, že ve školním roce 2022/23 otevřeme jednu třídu přípravného ročníku, tzn. přijmeme 10 - 15 žáků do režimu přípravné třídy.

Co to je PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?
Je určena žákům s odkladem školní docházky nebo těm, pro které už není organizace předškolního vzdělávání realizované v mateřské škole dostačující nebo vyhovující. Připravuje na vstup do základní školy takovou formou, že děti tráví dopoledne ve školní třídě s pedagogem, který rozvíjí jejich znalosti, schopnosti a dovednosti tak, aby přechod na základní školu byl co nejjednodušší.

Co nabízí PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?
 • práci v menším kolektivu dětí (10-15 žáků ve třídě), což umožní uplatnit snadnější individuální péči o každé dítě 
 • organizace přípravné třídy je podobná struktuře dopoledního vyučování na ZŠ 
 • podporu adaptaci dítěte na školní prostředí 
 • umožnění přirozeného začlenění do školní družiny
 • přirozené možnosti rozvoje schopností a dovedností odpovídající individuálním potřebám a věku dítěte 
 • spolu s žáky základní školy se děti z přípravné třídy mohou zúčastnit i zimního lyžařského výcviku a letní školy v přírodě, stejně tak jako dalších akcí, výletů a exkurzí
Jak jsou zaměřeny JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI přípravné třídy? Soustředíme se na
 • vyjadřovací schopnosti (podpora a rozvoj řeči, myšlení)
 • předčtenářskou gramotnost
 • předmatematické představy
 • sluchové vnímání, zrakové vnímání, vizuomotorickou koordinaci
 • jemnou a hrubou motoriku
 • paměť a pozornost, představivost a fantazii
 • pohybové a hudební dovednosti
 • rukodělné činnosti
 • sebeobsluhu, základní hygienické návyky a základy etického kodexu
Jak probíhá den v přípravné třídě?
Děti mohou využít služeb ranní družiny, která je otevřena od 7 hodin. V půl deváté začíná první učební blok, v deset hodin následuje půlhodinová přestávka. Druhý učební blok začíná v půl jedenácté a trvá do dvanácti hodin, kdy děti odcházejí na oběd. Pak se mohou opět připojit ke školní družině, která je otevřena do 17 hodin.

Školné zahrnuje výuku, služby ranní i odpolední družiny a pro školní rok 2022/23 činí 5 800 Kč měsíčně, na začátku docházky se vybírá ještě poplatek za pomůcky. V lednu se děti mohou zúčastnit zimní školy v přírodě, v červnu letního pobytu v přírodě.

Potřebujete více informací? Napište na skola@skolaprosperity.cz.

Pokud už jste se rozhodli, stačí vyplnit přihlášku a poslat ji na skola@skolaprosperity.cz. 


Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!