pondělí 30. srpna 2021

Zahájení školního roku 2021/22

Školní rok zahájíme ve středu 1. září 2021 v 8:30 h ráno v ZŠ Prosperity v Nové Vsi. Protože je naší povinností žáky otestovat antigenními testy, prosíme, abyste počítali s dostatečnou časovou rezervou. Opět nám tu opravují silnice, takže i doprava z Poděbrad a Kolína je náročnější, ráno bývají velké kolony v obou stranách.

Doprovod dětí (prvňáčků), který bude chtít jít s dětmi do školy, prosíme také o doložení bezinfekčnosti (potvrzení o negativním testu, osvědčení o očkování) – doprovod dětí nelze testovat školními antigenními testy. 

První školní den dostanou rodiče žáků veškeré informace ohledně harmonogramu školního roku, obdrží i rozvrhy hodin. Zároveň prosíme ve středu o vyplnění přihlášek do družiny, jídelny, podepsání smlouvy. Počítejte proto, prosím, s dostatečným časem na tyto administrativní záležitosti. 

Od čtvrtka 2. září bude ve škole probíhat adaptační kurz: Pro první stupeň ve škole a blízkém okolí, druhý stupeň vyjíždí do Zbraslavic. Podle rozvrhu začínáme učit od pondělí 6. září 2021. 

Rádi bychom Vás tentokrát informovali o opatřeních týkajících se škol a školských zařízení v souvislosti s nákazou covid-19. Těmito opatřeními se musíme jako škola zapsaná v rejstříku MŠMT řídit. 

OBECNÉ INFORMACE 
 • před prvním příchodem do školy se od žáků nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti 
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy 
 • škola je vždy povinna postupovat podle pokynů MŠMT, MZ a KHS 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA 
 • u vstupu do budovy školy, v každé učebně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem 
 • po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou 
 • škola provádí časté a intenzivní větrání učeben 
 • každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (žáci do 15 let – stačí zdravotnická rouška, osoby nad 15 let – respirátor) 

V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY 
 • škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění 
 • pokud se příznaky vyskytnou, škola informuje zákonného zástupce a žáka umístí do izolační místnosti 

TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH – ZÁŘÍ 2021 
 • preventivní screeningové testování žáků proběhne 3x po sobě: 1., 6. a 9. září 
 • testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost: 14 dní po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě 
 • pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, ale za podmínek nastavených opatřením MZ: povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení (ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy), dodržet rozestup 1,5 metru ve všech prostorech, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, při konzumaci potravin musí sedět u stolu nebo v lavici 

Děkujeme za dodržování a respektování těchto pravidel.
Přejeme příjemný zbytek prázdnin a těšíme se na shledanou.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!