pondělí 28. září 2020

Kroužky ve šk. roce 2020/21

Kroužky na tento školní rok zahajují svou činnost 1. října. Které kroužky jsme si pro vás letos připravili?

KLUB ART - zaměřuje se na tvůrčí schopnosti, ekologii, recyklaci. Výtvarný klub s anglicky mluvícím lektorem (externím).

KLUB LEGO - posiluje kreativitu, týmovou práci, učí děti řešit některé vědecké problémy. Polytechnický klub s anglicky mluvícím lektorem (externím).

ČTENÁŘSKÝ KLUB - kroužek pro rozvoj čtenářských dovedností, vhodný pro děti od 1. ročníku (i nečtenáře). Vede Dita.

KOMUNIKACE V NĚMECKÉM JAZYCE - kroužek pro žáky 7. a 8. ročníků. V kroužku se procvičují komunikační dovednosti v němčině, prohlubuje se učivo z hodin. Vede Maruška.

CHOVATELSTVÍ A TERARISTIKA - na každé hodině se děti seznámí s jedním zvířetem. Jde o exotická zvířata - bezobratlí (štíři, pavouci, mnohonožky, strašilky, motýli), plazi ( hadi, varani, gekoni, žáby aj), exotičtí savci ( bodlíni, vakoveverky, vačice, ježci ) nebo zvířata běžně chovaná ( myšky, křečci aj). Zvíře si děti prohlédnou, seznámí se s tím, co dané zvíře potřebuje ke správnému chovu. Většinu zvířat si děti mohou také samy prohlédnout, pochovat či osahat, případně se vyfotografovat. Vše pod odborným dohledem chovatelky s více než 20 letou praxí.

VESELÁ VĚDA - kroužek vědy a pokusů. V každé hodině si děti vyzkouší jednoduchý pokus, naučí se pracovat s různým materiálem, poznají přírodní zákonitosti. Vede externí lektor.

JÓGA - pod vedením zkušené instruktorky si děti vyzkouší základní jógové pozice, protáhnou si tělo, zklidní mysl.

BADATELSKÝ KROUŽEK - vede Adéla. Děti bádají, zkoumají přírodní zákonitosti, kroužek plný pokusů, objevů. Děti na kroužku dělají pokusy.

MEDIÁLNÍ KROUŽEK - děti si vyzkouší redakční práci, budou natáčet svá videa a zpracovávat je, psát články, tvořit svůj časopis. Pracujeme s technikou, ale i tužkou a papírem.

KLUB MATEMATIKY A LOGIKY - řešení logických úloh, rozvoj logického myšlení, hraní deskových her a rozvoj matematické gramotnosti, to vše nabízí tento kroužek. Vede Adéla.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!