sobota 21. října 2017

Program primární prevence

Ve spolupráci s kolínským Prostorem plus jsme tento týden zorganizovali pro naše žáky program primární prevence.

Cílem programu je předejít vlivům společensky nežádoucích jevů na cílovou skupinu. Mezi tyto jevy řadíme např. negativismus, záškoláctví, šikanu, ostrakismus, kyberšikanu, závislostní chování, rizikové formy sebeprosazení, sebepoškozování, rasismus a xenofobii, projevy násilí a agrese, pornografii a prostituci.

Programy primární prevence usilují o to, aby žáci získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázali uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

Děti pracovaly s lektory formou komunitního kruhu společně s konceptem zážitku a zkušenosti, který podporuje procesy vedoucí ke zdravým životním postojům. Podívejte se na fotky:Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!