úterý 15. listopadu 2016

Strom přátelství

V naší škole klademe velký důraz na osobnostně sociální výchovu. Nejen, že máme předmět etická výchova už od první třídy, ale v rámci preventivního programu organizujeme i výuku napříč ročníky. Toto pondělí jsme společně zažili, jak vypěstovat strom přátelství.

V pozadí práce byly skryty zásadní a důležité kompetence - ať už komunikativní (děti musely formulovat a vyjadřovat své názory, myšlenky), sociální a personální (zhostit se své role ve skupině není mnohdy snadné), občanské (respektovat názory ostatních, schopnost vcítění se) nebo kompetence k řešení problémy (naplánovat si práci, přemýšlet o příčinách a následcích, kriticky myslet).

Děti dostaly k dispozici strom pocitů a měly za úkol najít, ve které postavičce vidí kamaráda. Už tady měly možnost zjistit, že každý vnímá toho druhého trochu jinak.

Pomocí barevných lístků se pak všichni rozdělili do skupin, ve kterých pracovali téměř do konce bloku. Ve skupinách i společně jsme se zamýšleli nad významy slov. Je opravdu těžké objevit a zjistit, co která slova znamenají. Manipulativní... Pyšný... Hrubý... Nečestný... Obětavý... Zodpovědný... A co teprve rozdělit je na dobré a špatné vlastnosti. Další náměty k diskusím.Abstraktní slova jsme pak převáděli do konkrétních situací. Jaký by měl být kamarád? Může mít i některé špatné vlastnosti? Kterých dobrých vlastností si u něj ceníme nejvíc? Diskutovali jsme ve skupinách i všichni pohromadě a bylo zajímavé naslouchat.


Další úkol byl neméně zajímavý. Skupiny dostaly klíčová slova (nejsilnější, natrhl košili, zesmutněl, zůstal sám) a měly za úkol vymyslet příběh, který slova obsahuje, a zároveň ho dramatizovat. Nebylo to tak snadné, jak to vypadalo. Domluvit se i s lidmi, se kterými nemají děti možnost pracovat často nebo s mladšími či staršími spolužáky není vůbec jednoduché.
Příběh o Kamilovi, který byl pak dětem představen, nás ale ujistil, že jednoduché to nemá nikdo z nás. A abychom zůstali na pozitivní vlně a abychom dokázali vyjádřit své pocity a názory, na lístky jsme napsali vzkaz svému kamarádovi. Spolu s obkreslenou rukou jsme lístečky vyzdobili korunu našeho stromu přátelství. Ke vzkazům se děti mohou vracet každou přestávku, strom nám teď zdobí chodbu mezi třídami.
Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!