neděle 3. července 2016

Letní fotosoutěž


Naše škola vyhlašuje letní fotosoutěž na téma DÍTĚ A LÉTO. Zapojte se a pošlete nám svou letní fotku!

Podmínky soutěže:
Do 25. srpna posílejte své fotky na téma DÍTĚ A LÉTO na e-mail skola@skolaprosperity.cz.

Velikost každé fotografie nesmí přesáhnout 3 MB a nesmí být menší než 100 kB. Minimální rozlišení fotografie musí být 800x600 px. Fotografie by měla být pojmenována u mělo by být uvedeno jméno autora.

O co soutěžíme?
Autoři tří vítězných fotografií dostanou knižní odměny.

Fotosoutěže se nesmí zúčastnit fotografie, které obsahují reklamní sdělení, pornografii, neetický obsah, vulgaritu, násilí, rasovou nesnášenlivost apod. a dále fotografie, které nesplňují podmínku tématu. Okamžikem zaslání fotografie do soutěže uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely této soutěže.

Soutěžící smí do soutěže poslat max. 5 fotek. Soutěžící musí být autorem fotografie.

Soutěžící bere na vědomí, že fotografie poslaná do soutěže může být zveřejněna na webových stránkách vyhlašovatele i po skončení fotosoutěže. Zasláním fotografie do soutěže uděluje soutěžící vyhlašovateli bezplatně nevýhradní licenci k užití fotografie v neomezeném rozsahu, s právem poskytovat podlicence.

Všechny výhry budou výhercům odeslány do konce září 2016. Výhry budou odesílány pouze na území České republiky. Výhru nelze převést na jinou osobu a na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok. Organizátor fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu trvání fotosoutěže pozměnit pravidla, fotosoutěž prodloužit, zkrátit, pozastavit či úplně zrušit bez udání důvodu. Seznam výherců bude zveřejněn na www.skolaprosperity.cz do 31. 8. včetně výherních fotografií.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!