sobota 4. dubna 2015

Otevíráme přípravnou třídu školy - nultý ročník pro předškoláky

Byli jste u zápisu a Vašemu dítěti byl doporučen odklad školní docházky? 
Máte pochybnosti, zda Vaše dítě zvládne vstup do školy? 
Máte pocit, že organizace předškolního vzdělávání realizované v MŠ už není pro Vaše dítě dostačující, vyhovující? 
Hledáte nějakou jinou možnost a řešení? 

Jsme velmi rádi, že Vám v těchto dnech můžeme oznámit, že ŠKOLA PROSPERITY otevírá od září 2015 nultý ročník pro děti předškolního věku.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ŠKOLY PROSPERITY nabízí: 
 • práci v menším kolektivu dětí (10-15 žáků ve třídě), což umožní uplatnit snadnější individuální péči o každé dítě 
 • organizace přípravné třídy je podobná struktuře dopoledního vyučování na ZŠ 
 • podporu adaptaci dítěte na školní prostředí 
 • umožnění přirozeného začlenění do školní družiny, školního klubu 
 • přirozené možnosti rozvoje schopností a dovedností odpovídající individuálním potřebám a věku dítěte 

V rámci přípravné třídy ŠKOLY PROSPERITY jsou jednotlivé činnosti zaměřeny na:
 • vyjadřovací schopnosti (podpora a rozvoj řeči, myšlení) 
 • předčtenářskou gramotnost 
 • předmatematické představy (konstruktivistické myšlení) 
 • sluchové vnímání, zrakové vnímání; vizuomotorickou koordinaci 
 • jemná a hrubá motorika 
 • paměť a pozornost; představivost a fantazie 
 • pohybové a hudební dovednosti 
 • rukodělné činnosti 
 • sebeobsluhu, základní hygienické návyky a základy etického kodexu

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!