sobota 28. března 2015

Genetická metoda čtení - co to je?

V první třídě učíme děti číst genetickou metodou čtení. Nejedná se o novou metodu, naopak. Už v roce 1913 vydal Josef Kožíšek na danou dobu velmi inovativní a netradiční čítanku Poupata.

V roce 1995 se souhlasem MŠMT koncipovala PhDr. Jarmila Wagnerová, Csc. projekt, jehož cílem bylo opětovné navrácení ke genetické metodě čtení a její využití v období provopočátečního čtení. Při tvorbě projektu vycházela z myšlenek Josefa Kožíška, ale i Václava Příhody.


Jak je nácvik čtení rozdělen? Do tří etap:
1. Přípravná etapa
Jedná se o první týdny školní výuky - nepracuje se pouze s učebnicí, ale děti si hrají s písmeny, cvičí s dechem, artikulací, zlepšují sluchové i zrakové vnímání. Žáci zapisují hůlkovým písmem své křestní jméno. Cílem této etapy je vzbudit zájem o čtení, rozvíjet vyjadřovací schopnosti žáka i slovní zásobu.

2. Velká a malá tiskací písmena
Po nácviku hůlkového písma (v prvním pololetí první třídy) se přirozeně přechází na malou tiskací abecedu. Žák čte krátké a dlouhé samohlásky, slova a krátké věty. Pokouší se při čtení již příliš nevyužívat hláskování, ale snaží se číst zrakem.

3. Zdokonalování čtenářských dovedností
Čtení je zaměřeno především na zdokonalování čtenářských dovedností a osvojení elementárního čtení, čtení textů psacím písmem.


Jaké jsou ZÁKLADNÍ PRINCIPY GENETICKÉ METODY ČTENÍ?
 • hláskování, tzv. čtení po písmenkách => skládání slov
   - výuka čtení pomocí genetické metody spočívá především v hláskování a následném čtení celých slov (N-O-S = NOS, K-O-S = KOS)
 • metodický postup nácviku písmen
  - velká tiskací písmena - čtení i psaní
  - malá tiskací písmena - čtení
  - psací podoba písma - čtení i psaní
 • zapisování (co žáci čtou, to i píšou)
  - jakmile žáci ovládají velkou tiskací abecedu, přechází se na malou tiskací. Po celé období, než dojde na seznámení s psací abecedou, zaznamenávají své myšlenky, slova a věty hůlkovým písmem. Co přečtou, jsou schopni následně i zapsat.
 • žák se velmi brzy dostává k významu celého slova
  - přirozený přechod ke čtení slov, vět
 • čtení s porozuměním
  - děti umí číst již po prvních měsících školní docházky, proto dovedou mnohem dříve pracovat s textem. Čtení zajímavých, smysluplných textů (krátké pohádky, příběhy) umožňuje i využívání řady činnostních aktivit při práci ve vyučovacích hodinách podporujících zároveň i sociální dovednosti žáků
 • podpora vnitřní motivace, využití znalostí žáků a okamžité použití v reálném životě
  - genetická metoda má znatelný motivující charakter. Děti jsou mnohem dříve schopny využít čtení i psaní v reálném životě (nápisy na obchodech, letáky, krátká sdělení psaná velkými tiskacími písmeny apod.)
  - lze využít znalosti žáků již z předškolního věku (schopnost podepsat se)
  - tento model čtení a psaní umožňuje od samotného počátku přečíst a zapsat své myšlenky
 • možnost větší přípravy na psací písmo
  - začíná se psát až později, proto se učiteli nabízí dostatečné množství času na procvičování ruky a prstů uvolňovacími, kresebnými cviky i různými dalšími podpůrnými činnostmi
Napsala: Dita Nastoupilová, lektorka, autorka učebnic Lili a Vili a učitelka v naší škole

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!