DVPP

Nabízíme všem zájemcům akreditované semináře MŠMT.


Aktuální termíny seminářů:

sobota 14. září 2019 - GENETICKÁ METODA ČTENÍ (program č. 4)
Rozsah: 8 hodin
Lektorka: Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová

Cena: 1 560 Kč (možnost úhrady ze šablon)

Přihlašování zdeKompletní nabídka seminářů:

SEMINÁŘ Č. 1
MOŽNOSTI ROZVOJE ČTENÁŘSTVÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE - rozsah: 8 hodin
Lektorka: Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová

Cena: 1 560 Kč (možnost úhrady ze šablon)

Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na představení různých strategií, forem a metod práce podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků základní školy.

I. Čtenářská gramotnost, vymezení pojmu, význam pro výuku čtenářství, podmínky rozvoje čtenářské gramotnosti na ZŠ, faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost, školní a rodinné prostředí, podnětné prostředí v rámci školy, spolupráce s rodinou i dalšími institucemi, besedy s autory dětských kniha ilustrátory (2 hodiny)
II. Roviny, strategie čtenářské gramotnosti, vymezení pojmů, schéma pro plánování výuky rozvíjející čtenářskou gramotnost (aktivity před čtením, při čtení a po čtení), nabídka metod a způsobů práce s žáky základní školy v souvislosti s rozvojem čtenářství (2 hodiny)
III. Poskytování zpětné vazby, sebehodnocení, modelování a poskytování zpětné vazby – efektivní výuka čtenářských dovedností, stanovení cílů vlastního učení dítěte, kritéria pro vyhodnocování práce žáka, čtenářské portfolio (2 hodiny)
IV. Podpora čtenářství a prohlubování vztahu ke knize, výběr vhodných textů, pomůcek, nabídka různých metod a činností vedoucích k podpoře čtenářství (praktické zkušenosti-čtenářská dílna apod.) (2 hodiny)

Každý účastník dostane v rámci semináře BALÍČEK PRO ÚČASTNÍKA: Na konci každé lekce stručný přehled a pracovní listy k danému tématu, včetně odkazu na zajímavou literaturu. Součástí balíčku jsou i dvě publikace z nabídky dětské literatury s metodickou oporou pro jejich okamžité využití v pedagogické praxi, Deník malého čtenáře, záznamové archy. Účastníci mají k dispozici v průběhu vzdělávací akce i řadu pedagogických publikací.
SEMINÁŘ Č. 2
PODPORA ČTENÁŘSTVÍ: DÍLNY ČTENÍ  - rozsah: 8 hodin
Lektorka: Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová
Cena: 1 560 Kč (možnost úhrady ze šablon)

Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na představení realizaci čtenářských dílen podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků základní školy.

I. Čtenářská gramotnost, vymezení pojmu čtenářská gramotnost, čtenářské dovednosti a čtenářská dílna, význam pro výuku a podporu čtenářství, podmínky rozvoje čtenářské gramotnosti na ZŠ, schéma pro realizaci čtenářské dílny (aktivity před čtením, při čtení a po čtení) (2 hodiny)
II. Podpora čtenářství a prohlubování vztahu ke knize, výběr vhodných textů, pomůcek, nabídka různých metod a činností vedoucích k podpoře čtenářství (praktické zkušenosti-čtenářská dílna apod.) (2 hodiny)
III. Plánování a realizace čtenářské dílny, vlastní práce účastníků, plánování čtenářské dílny, zajištění podnětného a bezpečného prostředí, práce s pravidly čtenářské dílny (2 hodiny)
IV. Poskytování zpětné vazby, sebehodnocení, modelování a poskytování zpětné vazby –efektivní výuka čtenářských dovedností, efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení i čtení samotnému (2 hodiny)

Každý účastník dostane v rámci semináře BALÍČEK PRO ÚČASTNÍKA: Na konci každé lekce stručný přehled a pracovní listy k danému tématu, včetně odkazu na zajímavou literaturu. Součástí balíčku jsou i dvě publikace z nabídky dětské literatury s metodickou oporou pro jejich okamžité využití v pedagogické praxi, Deník malého čtenáře, záznamové archy. Účastníci mají k dispozici v průběhu vzdělávací akce i řadu pedagogických publikací.SEMINÁŘ Č. 4
GENETICKÁ METODA ČTENÍ - rozsah: 8 hodin
Lektorka: Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová
Cena: 1 560 Kč (možnost úhrady ze šablon)

Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na představení genetické metody jako jedné ze strategií pro výuku čtení a psaní na ZŠ a možností jejího využití ve výuce počátečního čtení a psaní.

I. Základní principy Genetické metody čtení, historie a vývoj metody, systematizace aktivit a činností při nácviku čtení v rámci jednotlivých učebních etap v součinnosti s nácvikem psaní, porovnání s dalšími metodami čtení (2 hodiny)
II. Realizace výuky, aktivity pro přípravné období, nácvik izolovaných písmen, čtení slov a vět s porozuměním, didaktické postupy pro práci s textem, didaktické hry a pomůcky (2 hodiny)
III. Podpora čtenářství a prohlubování vztahu ke knize, vlastní tvorba žáků, výběr vhodných textů, knih, učebnic, pomůcek, čtení s porozuměním a nabídka různých forem i metod práce s žáky vedoucí k nácviku dané metody čtení a k podpoře čtenářství, práce se čtenářským portfoliem, záznamové archy, deník malého čtenáře (2 hodiny)
IV. Praktické zkušenosti s využitím Genetické metody, konkrétní ukázky mapující vývoj čtení a psaní v 1. třídě, efektivní výuka čtenářských dovedností, stanovení cílů vlastního učení žáka, kritéria pro vyhodnocování práce žáka, spolupráce s rodinou i dalšími institucemi (2 hodiny)SEMINÁŘ Č. 6
MOŽNOSTI ROZVOJE ČTENÁŘSTVÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU - rozsah: 8 hodin
Lektorka: Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová
Cena: 1 560 Kč (možnost úhrady ze šablon)

Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na představení různých strategií, forem a metod práce podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku.

I. Čtenářská gramotnost, vymezení pojmu, význam pro výuku čtenářství, podmínky rozvoje předčtenářské gramotnosti v MŠ, faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost, školní i rodinné prostředí, podnětné a bezpečné prostředí v rámci mateřské školy, spolupráce s rodinou i dalšími institucemi, besedy s autory a ilustrátory (2 hodiny)
II. Roviny, strategie čtenářské gramotnosti, vymezení pojmů, schéma pro plánování výuky rozvíjející předčtenářskou gramotnost (aktivity před čtením, při čtení a po čtení), nabídka metod a způsobů práce s nečtenáři, navazující činnosti a jejich mezipředmětové vazby (2 hodiny)
III. Poskytování zpětné vazby, sebehodnocení, modelování a poskytování zpětné vazby, stanovení cílů vlastního učení dítěte, efektivní práce s knihou nebo podpůrnými materiály vedoucími k rozvoji čtenářství u dětí předškolního věku (2 hodiny)
IV. Podpora čtenářství a prohlubování vztahu ke knize, výběr vhodných textů, pomůcek, nabídka různých metod a činností vedoucích k podpoře čtenářství (praktické zkušenosti), efektivní práce s knihou nebo podpůrnými materiály vedoucími k rozvoji čtenářství u dětí předškolního věku (2 hodiny)

Každý účastník dostane v rámci semináře BALÍČEK PRO ÚČASTNÍKA: Na konci každé lekce stručný přehled a pracovní listy k danému tématu, včetně odkazu na zajímavou literaturu. Součástí balíčku jsou i dvě publikace z nabídky dětské literatury s metodickou oporou pro jejich okamžité využití v pedagogické praxi, Deník malého čtenáře, záznamové archy. Účastníci mají k dispozici v průběhu vzdělávací akce i řadu pedagogických publikací.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!